Praktisch Bestuursrecht

UitgeverSdu
TijdschriftPraktisch Bestuursrecht
Datum18-11-2010
Aflevering7
TitelSubsidie of aanbesteden een transparant en non-discriminatoir onderscheid?
CiteertitelPB 2010/7, 4
SamenvattingHet vraagstuk aanbestedingsplicht wordt steeds vaker bij subsidieverstrekking in het licht van artikel 4:21 Algemene wet bestuursrecht (Awb) betrokken. Het subsidiebegrip, zoals vastgelegd in artikel 4:21 Awb, lijkt zodanig scherp geformuleerd te zijn dat er een duidelijk onderscheid is met een commerciŽle transactie tussen een bestuursorgaan en een derde. Het zinsdeel 'anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde diensten' is zelfs specifiek bedoeld de subsidie te onderscheiden van een commerciŽle transactie. Toch lijkt het in beginsel heldere onderscheid in de praktijk niet zo transparant te zijn. Steeds vaker worstelen gemeenten met de vraag of een (bestaande) subsidierelatie als commerciŽle transactie moet worden aangemerkt en derhalve als overheidsopdracht had moeten worden aanbesteed.
Auteur(s)J. Heijsman
Pagina4-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn