Praktisch Bestuursrecht

UitgeverSdu
TijdschriftPraktisch Bestuursrecht
Datum18-11-2010
Aflevering7
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 08-09-2010, 201000716/1/M1 (met noot)
CiteertitelPB 2010/7, 17
SamenvattingProcesbelang.
Samenvatting (Bron)Bij ambtshalve besluit van 11 mei 2009 heeft het college verklaard om tijdelijk en onder voorwaarden te gedogen, dat in afwijking van de bij besluit van 21 mei 2003 krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghoudster] verleende vergunning, de activiteiten van de inrichting op het perceel [locatie] te [plaats], worden voortgezet met toepassing van steenkolen in droger DX5000.
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina17-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN6184