Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum14-12-2010
Aflevering12
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 06-10-2010, AWB 10/3150 (met noot)
CiteertitelTBR 2010/217, p. 1185-1190
SamenvattingAanvraag ontheffing provinciale verordening. Intensieve veehouderij. Planologische medewerking.
Samenvatting (Bron)Weigering door b&w om bij gedeputeerde staten van Noord-Brabant een aanvraag in te dienen om ontheffing van het verbod, neergelegd in de Verordening ruimte Noord-Brabant, om een bestemmingsplan vast te stellen dat de vestiging van een intensieve veehouderij mogelijk maakt. Niet b&w maar de gemeenteraad is in dit geval bevoegd tot het doen van die aanvraag. Verzoekster heeft er belang bij dat op zeer korte termijn tot indiening van de aanvraag wordt overgegaan, nu vanaf 1 januari 2011 geen ontheffingen meer kunnen worden verleend. Zonder ontheffing zou de beroepszaak van verzoekster tegen de weigering van de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen dat de bedrijfsvestiging mogelijk maakt, zinloos worden. Het belang van verzoekster bij het verkrijgen van ontheffing is dus groot. Verlening van de ontheffing verplicht de gemeenteraad verder niet tot planologische medewerking. De voorzieningenrechter ziet hierin aanleiding om de gemeenteraad op te dragen om uiterlijk 13 oktober 2010 bij gedeputeerde staten een aanvraag om ontheffing in te dienen.
AnnotatorD. Korsse
Pagina1185-1190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2010:BN9603