Delikt en Delinkwent

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftDelikt en Delinkwent
Datum24-12-2010
Aflevering10
TitelBetter safe, than sorry? Over de legitimiteit van strafbaarstelling van seksueel corrumperen van minderjarigen en grooming
CiteertitelDD 2010, 80
SamenvattingSinds kort is seksueel corrumperen van minderjarigen (artikel 248d) respectievelijk grooming (artikel 248e) strafbaar. Beide bepalingen vloeien voort uit het Verdrag van Lanzarote (verder: het Verdrag). Doel van het Verdrag is de bestrijding van seksueel misbruik van minderjarigen op internationaal niveau te stimuleren, in het bijzonder gelet op de digitalisering van de samenleving. De vlotte ratificatie van het Verdrag en de snelheid waarmee het daarop gebaseerde wetsvoorstel werd aangenomen, wijzen op een breed politiek draagvlak. Maar er waren ook kritische geluiden. Deze richtten zich op de overlap met bestaande strafbepalingen, de verruimde strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen, alsmede die van de voorlopige hechtenis. Deze bezwaren hebben het parlement destijds niet kunnen overtuigen, maar was dat terecht? Heeft de wetgever kritisch genoeg gekeken naar de noodzaak van strafbaarstelling? Of heeft de wens om seksueel misbruik te voorkomen ertoe geleid dat de grenzen van het strafrecht te vergaand zijn verruimd?
Auteur(s)R.S.B. Kool
Pagina1264-1293
Artikel aanvragenVia Praktizijn