Delikt en Delinkwent

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftDelikt en Delinkwent
Datum24-12-2010
Aflevering10
RubriekRechtspraak EHRM
TitelRechtspraak EHRM
CiteertitelDD 2010, 86
SamenvattingEHRM 2 september 2010, Iorgov t. Bulgarije (2)
Tenuitvoerlegging levenslange gevangenisstraf niet in strijd met artikel 3 EVRM

ERHM (Grand Chamber) 1 juni 2010, Gäfgen t. Duitsland
Bewijsgebruik na mensonwaardige behandeling (artikel 3 en artikel 6 EVRM)

EHRM (Grand Chamber) 14 september 2010, Sanoma Uitgevers B.V. t. Nederland
De rolverdeing tussen de verschillende procesdeelnemers in het vooronderzoek (artikel 6 en artikel 10 EVRM)

EHRM 14 oktober 2010, Brusco t. Frankrijk

EHRM 1 april 2010, Pavlenko t. Rusland

EHRM 6 juli 2010, Pocius t. Litouwen en Uzukauskas t. Litouwen
Interne openbaarheid m.b.t. 'geheme' registers (artikel 6 EVRM)

EHRM 20 juli 2010, Van Anraat t. Nederland (ontv.)

Wet oorlogsmisdrijven niet in strijd lex certa-beginsel; HR niet gehouden tot motiveerd verwerpen van betoog in reactie op COM (artikel 6 en 7 EVRM)
EHRM 20 juli 2010, Van Anraat t. Nederland (ontv.)

EHRM 2 september 2010, Uzun t. Duitsland
Observatie met behulp van GPS-zender (artikel 8 EVRM)
Auteur(s)J.E.B. Coster van Voorhout , J.M.W. Lindeman
Pagina1324-1343
Artikel aanvragenVia Praktizijn