Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum24-12-2010
Aflevering10
RubriekOpinie
TitelCheck & balances
CiteertitelM en R 2010/10, nr.
SamenvattingHet blijft even wennen: na 28 jaar is het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) opgeheven. Hetzelfde geldt overigens voor het al veel oudere ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW). Dit is met de onderdelen Ruimte en Milieu van het eerstgenoemde departement samengevoegd tot het nieuwe ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).
Auteur(s)J. van der Velden
Pagina609-609
Artikel aanvragenVia Praktizijn