Praktisch Bestuursrecht

UitgeverSdu
TijdschriftPraktisch Bestuursrecht
Datum30-12-2010
Aflevering8
TitelDe zesmaandenjurisprudentie, een beschrijving
CiteertitelPB 2010/8, 12
SamenvattingOnder de werking van de Algemene bijstandswet gold voor het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) een verplichting tot terugvordering van tot een te hoog bedrag verleende bijstandsuitkeringen. Sinds de invoering van de Wet werk en bijstand (hierna: WWB) op 1 januari 2004 is het college niet langer verplicht, doch is het bevoegd, tot terugvordering. Hierdoor is voor de terugvordering van verleende bijstandsuitkeringen de zogenoemde zesmaandenjurisprudentie van belang geworden. Ik zal in dit artikel de inhoud van de zesmaandenjurisprudentie bespreken. Ik bespreek in paragraaf 1 de verschillende aspecten van de zesmaandenjurisprudentie. Wat houdt de zesmaandenjurisprudentie in en onder welke voorwaarden is zij van toepassing? Hoewel de zesmaandenjurisprudentie ook een rol speelt in het ambtenarenrecht ten aanzien van het terugvorderen van teveel betaalde bezoldiging richt ik me in dit artikel op de terugvordering van uitkeringen verleend op grond van de WWB en de sociale verzekeringswetten. In paragraaf 2 volgt een afsluiting.
Auteur(s)A.E. Spiessens
Pagina12-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn