Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum10-01-2011
Aflevering1
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 20-10-2010, 200910210/1/R1 (met noot)
CiteertitelTBR 2011/10, p. 52-57
SamenvattingInzet reactieve aanwijzing om inwerkingtreding deel van de planvoorschriften te voorkomen.
Vraag of provinciaal belang in geding is en of er sprake is van oneigenlijk gebruik van de reactieve aanwijzing. Beroep ongegrond. Geen proceskostenveroordeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 november 2009, nummer 209820, heeft het college van gedeputeerde staten besloten aan de raad van de gemeente Groningen een aanwijzing te geven ertoe strekkende dat artikel 5, lid 5.4.1, onder d, en artikel 7, lid 7.4.1, onder c, van de planregels geen deel blijven uitmaken van het bestemmingsplan "Peizerweg 2009", zoals dat door de raad bij besluit van 30 september 2009 is vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina52-57
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO1178