Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum10-02-2011
Aflevering7348
TitelToerismebepaling Winkeltijdenwet gewijzigd
CiteertitelGst. 2011, 10
SamenvattingDe kogel is door de kerk, maar voor hoe lang? Op 23 november 2010 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Winkeltijdenwet (WTW) met betrekking tot de toerismebepaling aanvaard, met een krappe meerderheid van 36 stemmen voor en 323 tegen. De wetswijziging is gepubliceerd in Stb. 2010, 796 en op 1 januari 2011 in werking getreden (Stb. 2010, 825). De meeste gemeentelijke verordeningen met een toerismebepaling zullen aangepast moeten worden. In dit artikel wordt eerst stilgestaan bij de voorgeschiedenis. Daarna komen de inhoudelijke wijzigingen aan de orde en de invloed die de wetswijzign zal of kan hebben op de jurispurdentie. Omdat de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer ook weer vele tongen heeft losgemaakt over de openstelling van avondwinkels op zondag, schenk ik daaraan eveneeens aandacht. Dit artikel zou niet compleet zijn zonder te verwijzen naar het - verworpen - initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de WTW en het op 4 juni 2010 ingediende initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Van der Ham en Van Gent tot wijziging van de WTW in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen. Aanvaarding van het laatste initiatief zou de meest forse ingreep in de winkeltijdenwetgeving tot nu toe berekenen.
Auteur(s)W.P. Adriaanse
Pagina56-63
Artikel aanvragenVia Praktizijn