Jurisprudentie in Nederland

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie in Nederland
Datum15-02-2011
Aflevering1
RubriekOndernemingsrecht
TitelRechtbank Utrecht, 17-11-2010, 252856 / HA ZA 08-1570 (met noot)
Citeertitel«JIN» 2011/74
SamenvattingAansprakelijkheid bestuurders en commissarissen. Kennelijk onbehoorlijk bestuur. Kennelijk onbehoorlijk toezicht. Vordering tot inzage in en afschrift van bedrijfsarchieven.
Samenvatting (Bron)Bestuurders en commissarissen van failliete vennootschappen worden door de curatoren aangesproken uit hoofde van kennelijk onbehoorlijk bestuur/toezicht. Eerstgenoemden vorderen incidenteel ordening van, inzage in en afschrift van de bedrijfsarchieven, ten behoeve van de formulering van hun verweer. Art 223 Rv als grondslag voor de vordering faalt omdat niet het in dat artikel vereiste verband bestaat tussen de gewenste voorziening en de vordering in de hoofdzaak. Art 843a Rv als grondslag voor de vordering faalt eveneens, omdat de vordering onvoldoende gespecificeerd is, vooral gelet op de reeds door de curatoren verstrekte afschriften en inzagemogelijkheden.
AnnotatorM.C. van Rijswijk
Pagina66-71
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2010:BO4322