Jurisprudentie Bestuursrecht

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie Bestuursrecht
Datum18-02-2005
Aflevering2
TitelRaad van State, 29-12-2004, 200406939/2 (met noot)
CiteertitelJB, 2005/46
SamenvattingNationaal toewijzingsplan. Beleidsregels. Publiekrechtelijke rechtshandeling.

(1. De B.V.B.A.Utility Support Group BV; 2. de N.V. Koninklijke DSM NV; 3. de B.V.B.A. SABIC EuroPetrochemicals BV te Geleen / de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, verweerders)
AnnotatorM.G.W.M. Peeters
Pagina203-209
Artikel aanvragenVia Praktizijn