Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum23-02-2011
Aflevering1/2
RubriekKroniek
TitelOpenbaarheid en behoorlijkheid
CiteertitelNTB 2011, 5
SamenvattingIndeling
1 Ontwikkelingen Wet openbaarheid van bestuur
2 Kernbegrippen van de WOB
3 Actieve openbaarmaking
4 Weigeringsgronden
5 Recht op inzage en verwijderinhg van persoonsgegevens
6 Behoorlijkheid; Nationale ombudsman
Kroniekonderdelen worden weggelaten als geen of onvoldoende van belang zijnde ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.

Opmerking vooraf. Dit is een nieuwe kroniek. Hierin wordt stilgestaan bij de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van openbaarheid van bestuur en toegang tot overheidsinformatie. Verder wordt aandacht besteed aan klachtbehandeling en onderzoeken van de Nationale ombudsman, voor zover van belang voor het algemene bestuursrecht.
Auteur(s)E.J. Daalder
Pagina23-30
Artikel aanvragenVia Praktizijn