Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum01-03-2011
Aflevering2
RubriekArtikelen
TitelDe Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer en de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap. - Geschikte instrumenten voor de bescherming van Natura 2000-gebieden?
CiteertitelM en R 2011/2, nr. 29
SamenvattingMet ingang van 1 januari 2010 zijn in de provincies de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (Sknl) gedeeltelijk in werking getreden. De SNL en Sknl vormen het nieuwe juridische instrumentarium voor de verlening van subsidies ten behoeve van alle vormen van aangepast natuur- en landschapsbeheer in Nederland. Beide regelingen zijn niet specifiek bedoeld voor Natura 2000-gebieden. Er is wel sprake van een 'overlap' met de doelstelling van beheerplannen voor Natura 2000-gebieden. In een beheerplannen kunnen - uitzonderingen daargelaten - geen juridisch afdwingbare verplichtingen worden opgenomen. De naleving van subsidieovereenkomsten op basis van de SNL en Sknl is wel afdwingbaar. Dat doet de vraag rijzen of het mogelijk is om deze regelingen in te zetten ten behoeve van de bescherming van Natura 2000-gebieden als flankerend instrument naast het beheerplan.
Auteur(s)S.D.P. Kole
Pagina90-97
Artikel aanvragenVia Praktizijn