Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum01-03-2011
Aflevering2
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 01-09-2010, 201004647/1/H1 (met noot)
CiteertitelM en R 2011/2, nr. 39
SamenvattingDe bevoegdheid een projectbesluit vast te stellen kan niet worden aangewend om, vooruitlopend op de vaststelling van een bestemmingsplan, een toetsingskader vast te stellen voor een groot aantal nog niet geconcretiseerde bouwplannen dat het geldende plan vervangt. Artikel 3.10 Wro voorziet niet in de mogelijkheid om bij een projectbesluit algemeen verbindende voorschriften vast te stellen. Een projectbesluit dat betrekking heeft op een project zal zich in de mate van concreetheid moeten onderscheiden van de normering neergelegd in een bestemmingsplan die in het algemeen betrekking heeft op een groot aantal mogelijke projecten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 mei 2009 heeft het college het projectbesluit "Oerle-Zuid, eerste fase Zilverackers" (hierna: het besluit) genomen.
Annotator Hillegers
Pagina101-103
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN5725