Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht

UitgeverSdu
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Datum25-03-2011
Aflevering12
RubriekFormeel belastingrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 06-08-2010, 09/00424 (met noot)
CiteertitelNTFR 2011/634
SamenvattingBelanghebbende wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk in hoger beroep.
Samenvatting (Bron)Eind januari 2009 heeft belanghebbende op het adres waar hij was gedetineerd het proces-verbaal van de mondeling uitspraak van de rechtbank ontvangen. Het Hof oordeelt dat vanaf dat moment de termijn voor het instellen van hoger beroep is gaan lopen. Op 6 augustus 2009 dient belanghebbende bij de rechtbank, dus bij de onbevoegde rechter , een hoger beroepschrift in. De rechtbank zendt dit door naar het Hof. Het Hof constateert dat belanghebbende de beroepstermijn met bijna 5 maanden heeft overschreden. Belanghebbende beroept zich op artikel 6:11 Awb en stelt dat hij gedetineerd was en niet beschikte over een "rechtshelper". Het Hof constateert dat belanghebbende zelf bezwaar heeft ingediend en in dat bezwaar duidelijk had omschreven waarom hij het niet met de aanslag eens was. Belanghebbende is ook zelf in beroep gekomen. Het Hof oordeelt dat belanghebbende in staat moet worden geacht zelf hoger beroep aan te tekenen en dat er dus geen sprake was van een verontschuldigbare termijnoverschrijding. Dat belanghebbende gedetineerd was doet hieraan niet af. Belanghebbende is niet-ontvankelijk in zijn hoger beroep
Annotator Hamer
Pagina34-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2010:BP1925