Nederlands Juristenblad

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Juristenblad
Datum01-04-2011
Aflevering13
RubriekPraktijk
TitelAppel na beklag na beslag - Een pleidooi voor een tweede feitelijke instantie in zaken ex art. 552a Sv
CiteertitelNJB 2011, 673
SamenvattingIn september 2010 heeft de Hoge Raad een overzichtsbeschikking gegeven over het beklag in beslagzaken. Beklagrechters slaan in de ogen van de Hoge Raad te vaak de plank mis. Daarbij gaat het vaak om eenvoudig te constateren verzuimen zoals het aanleggen van de verkeerde toetsingsmaatstaf. Pleidooi voor een extra feitelijke instantie de de werklast van de Hoge Raad kan verminderen doordat dergelijk fouten al in die instantie kunnen worden hersteld.
Auteur(s)T. Cuppen , D. Daamen
Pagina804-806
LinkVolledige tekst artikel (daamen-advocaten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn