Jurisprudentie Milieurecht

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie Milieurecht
Datum22-04-2011
Aflevering4
RubriekEuropa
TitelHof van Justitie EU, 16-12-2010, C-165/09, C-166/09, C-167/09 (met noot)
Citeertitel«JM» 2011/38
SamenvattingLuchtkwaliteit. Nationale emissieplafonds. Zwaveldioxide. Stikstofoxide. IPPC vergunningverlening. Elektriciteitscentrales. Richtlijnconforme uitleg.

(Stichting Natuur en Milieu / College van Gedeputeerde Staten van Groningen; Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 26 mei 2011. # Stichting Natuur en Milieu en anderen tegen College van Gedeputeerde Staten van Groningen (C-165/09) en College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (C-166/09 en C-167/09). # Verzoeken om een prejudiciele beslissing: Raad van State - Nederland. # Milieu - Richtlijn 2008/1/EG - Vergunning voor oprichten en in werking hebben van elektriciteitscentrale - Richtlijn 2001/81/EG - Nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen - Bevoegdheid van lidstaten gedurende overgangsperiode - Rechtstreekse werking. # Gevoegde zaken C-165/09 tot C-167/09.
Annotator Douma
Pagina212-217
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2011:348