Praktisch Bestuursrecht

UitgeverSdu
TijdschriftPraktisch Bestuursrecht
Datum03-05-2011
Aflevering3
TitelDe relativiteitseis: doel bereikt of losse flodder?
CiteertitelPB 2011/3, 9
SamenvattingIn eerdere uitgaven van dit tijdschrift is reeds stilgestaan bij het wetsvoorstel Aanpassing bestuursprocesrecht (hierna: Wabp). Een aantal aspecten is reeds afzonderlijk behandeld. In het in de Wabp voorgestelde artikel 8:69a Awb krijgt de relativiteitsleer een vaste plek in het bestuursrecht. In dit artikel wordt bekeken wat de invoering voor een effect zal hebben op de dagelijkse bestuursrechtpraktijk. Dit mede bezien aan de hand van jurisprudentie, die na invoering van de Crisis- en herstelwet (hierna: CHW), op het punt van de relativiteitsleer is ontstaan.
Auteur(s)J. Heijsman
Pagina9-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn