Praktisch Bestuursrecht

UitgeverSdu
TijdschriftPraktisch Bestuursrecht
Datum03-05-2011
Aflevering3
RubriekSignaleringen - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 23-02-2011, 201007537/1/H1 (met noot)
CiteertitelPB 2011/3, 15
SamenvattingOntvankelijkheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 juni 2009 heeft het college aan Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (hierna: SGN) vrijstelling verleend van het bestemmingsplan "Landelijk gebied" ten behoeve van het oprichten van een glastuinbouwcomplex aan de Venneperweg te Burgerveen, bestaande uit vier kassencomplexen met daarbij behorende voorzieningen (o.a. kantoorruimtes, technische ruimtes, watersilo's en gietwaterbassins), een nieuwe ontsluiting op de Venneperweg en drie groenzones op de percelen achter en naast de woningen op de Venneperweg 65 en 67 te Burgerveen.
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina15-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP5483