Journaal Flora en Fauna

UitgeverSdu
TijdschriftJournaal Flora en Fauna
Datum04-05-2011
Aflevering3
RubriekRedactionele bijdragen
TitelRuimtelijke ontwikkelingen en flora en fauna; de stand van zaken
CiteertitelJournaal flora en fauna 2011/36
SamenvattingDe afgelopen jaren is een aantal interessante uitspraken gewezen over de Flora- en faunawet (hierna: 'Ffw') in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen. In 2009 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: 'de Afdeling') twee uitspraken gewezen die niet zonder consequenties zijn gebleven voor de praktijk. De Afdeling oordeelde hierin dat aan deze ontheffingen niet het belang van de 'ruimtelijke ontwikkeling' ten grondslag mocht worden gelegd, althans voor soorten die op grond van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn beschermd. Als gevolg van deze uitspraken kwam de ontheffingverlening op grond van de Ffw zoals die tot dan toe werd toegepast op losse schroeven te staan, omdat voor veel ontheffingen een andere grondslag moest worden gezocht dan het belang van de 'ruimtelijke ontwikkeling' en in sommige gevallen de ontheffing dan ook mogelijk niet kon worden verleend. Na deze uitspraken heeft de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nieuw beleid opgesteld aan de hand waarvan beoordeeld werd of een ontheffing van de Ffw vereist is. In deze bijdrage zal onder andere ingegaan worden op de houdbaarheid van het nieuwe beleid van de minister.
Auteur(s)R. Benhadi
Pagina75-81
Artikel aanvragenVia Praktizijn