Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum10-05-2011
Aflevering4
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EU, 22-12-2010, C-77/09 (met noot)
CiteertitelM en R 2011/4, nr. 79
SamenvattingDe Italiaanse rechter verzoekt om een prejudiciële beslissing betreffende de vraag of de Commissierichtlijn inzake de werkzame stof fenarimol, waarin het gebruik belangrijk beperkt wordt, juist is, gezien de lidstaatbeoordeling waarin het risico aanvaardbaar wordt geacht. Geen schending rechtszekerheidsbeginsel. Ruime discretionaire bevoegdheid voor de Commissie. Toepassing van het voorzorgsbeginsel.

(Gowan Comércio Internacional e Serviços Lda / Ministero della Salute)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 22 december 2010. # Gowan Comercio Internacional e Servicos Lda tegen Ministero della Salute. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Italie. # Zaak C-77/09.
AnnotatorE.M. Vogelezang-Stoute
Pagina226-232
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2010:803