Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum10-05-2011
Aflevering4
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 19-01-2011, 201006426/1/R2 (met noot)
CiteertitelM en R 2011/4, nr. 86
SamenvattingUit de memorie van toelichting op het wetsvoorstel van de Chw (Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nr. 3, p. 49) kan worden afgeleid dat de wetgever met dit artikel de eis heeft willen stellen dat er een verband moet bestaan tussen een beroepsgrond en de daadwerkelijke (of: achterliggende) reden om een besluit in rechte aan te vechten en dat de bestuursrechter een besluit niet moet vernietigen wegens schending van een rechtsregel die niet strekt tot bescherming van een belang waarin de eisende partij feitelijk dreigt te worden geschaad. Diezelfde gedachte ligt ten grondslag aan het voorstel voor een nieuw art. 8:69a van de Awb volgens het bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel Aanpassing bestuursprocesrecht (Kamerstukken II 2009/10,32 450, nr. 3, p. 18).

([appellante] en anderen / de raad van de gemeente Brummen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 mei 2010, kenmerk RB10.0017, heeft de raad het bestemmingsplan "Elzenbos" (hierna: het plan) vastgesteld en besloten om geen exploitatieplan vast te stellen.
AnnotatorK.J. de Graaf , J.H. Jans
Pagina254-261
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP1352