Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum16-05-2011
Aflevering5
RubriekKroniek
TitelEuropees bestuursrecht
CiteertitelNTB 2011, 19
SamenvattingIndeling

1 Bestuurlijke organisatie
1.1 Instellingen en organen van de EU
1.2 Openbaarheid van bestuur
1.3 Toezicht en samenwerking
1.4 Nationale bestuursorganisatie

2 Bestuurshandelingen
2.1 Implementatievragen
2.2 Besluiten
2.2.1 Verordeningen
2.2.2 Richtlijnen
2.2.3 Beschikkingen
2.2.4 Andere handelingen

3 Rechtsbescherming
3.1 Stelsel van rechtsbescherming
3.2 Ontvankelijkheidsvragen
3.2.1 Beroeps- en verjaringstermijn
3.2.2 Procespartijen
3.2.3 Voor beroep vatbare handeling
3.3 Behandeling van het geschil
3.4 Uitspraken
3.5 Bijzondere procedures
3.5.1 Schorsing/voorlopige maatregelen
3.5.2 PrejudiciŽle vragen

4 Rechtsbeginselen
4.1 Reikwijdte
4.2 De uit de algemene rechtsbeginselen voortvloeiende eisen
4.2.1 Voorbereiding en besluitvormin
4.2.2 Motivering
4.2.3 MateriŽle eisen
4.2.4 Overige eisen

5 Handhaving en schadevergoeding
5.1 Handhaving
5.2 Aansprakelijkheid

Kroniekonderdelen worden weggelaten als geen of onvoldoende van belang zijnde ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.
Auteur(s)A.P.W. Duijkersloot , R.J.G.M. Widdershoven
Pagina137-147
Artikel aanvragenVia Praktizijn