Pensioen Jurisprudentie

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftPensioen Jurisprudentie
Datum24-05-2011
Aflevering5
RubriekPensioenwet
TitelHoge Raad, 01-04-2011, 10/01022 (met noot)
CiteertitelPJ 2011/61
SamenvattingTijdsevenredige opbouw en financiering beschikbare premieregeling.
Samenvatting (Bron)Pensioenrecht. Overdrachtswaarde pensioenverzekering. Evenredige pensioenverwerving (art. 7a PSW). Pensioenverzekering waarbij gedurende de eerste jaren meer kosten ten laste van de premie worden gebracht en dus een kleiner deel van de premie resteert voor beleggingen dan in later jaren. In tekst of strekking van de wet noch in wetsgeschiedenis of -systeem van PSW aanknopingspunt te vinden voor de opvatting dat art. 7a dwingt tot (jaarlijke) lineaire kostentoerekening. Wetgever heeft bij zogeheten beschikbare premieregelingen de mogelijkheid opengelaten het voor de financiering van het pensioen beschikbare beleggingsbestanddeel te laten stijgen. In beginjaren in mindering brengen van een hoger kostenbedrag dan in latere jaren is eerst onverenigbaar met het bepaalde in art. 7a PSW indien van een tijdsevenredige opbouw geen sprake meer is.
AnnotatorS.H. Kuiper
Pagina477-483
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BP4454