Praktisch Bestuursrecht

UitgeverSdu
TijdschriftPraktisch Bestuursrecht
Datum14-06-2011
Aflevering4
RubriekSignaleringen - Handhaving
TitelRechtbank Breda, 21-04-2011, 11/2105 (met noot)
CiteertitelPB 2011/4, 14
SamenvattingOvertreder en kostenverhaal.
Samenvatting (Bron)Vznr. Rb. Breda 21 april 2011, proc.nr. 11 / 2105 (Chemie-Pack Nederland bv / db Waterschap Brabantse Delta) Moerdijkbrand 5 januari 2011. Brengen van bluswater in oppervlaktewater is een overtreding van art. 6.2 Waterwet (art. 5:1, eerste lid, Awb). Toepassing bestuursdwang zonder voorafgaande last in dit geval geoorloofd (art. 5:31, tweede lid, Awb), ter voorkoming van milieuramp. Drijver van inrichting aan te merken als overtreder, ook al zijn bluswerkzaamheden door brandweer verricht (art. 5:1, tweede lid, Awb); gevolgen van blussen toerekenen aan drijver inrichting; verwijzing naar ABRvS 15 oktober 2008, LJN: BF8999, AB 2008, 364. Kostenverhaal ten laste van drijver van inrichting geoorloofd (art. 5:25, eerste lid, Awb); niet gebleken van bijzondere feiten en omstandigheden. Verzoek om voorlopige voorziening afgewezen.
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina14-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2011:BQ2058