Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum15-06-2011
Aflevering6
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 13-04-2011, 200905023/1/R3 (met noot)
CiteertitelTBR 2011/103, p. 555-565
SamenvattingGrondexploitatie van bestemmingsplan niet openbaar gemaakt. Plantoelichting bevat voldoende informatie over uitvoerbaarheid plan. Afstand tussen begraafplaats en in de directe nabijheid te realiseren mulitfuncioneel centrum. Geen wettelijke plicht voor aan te houden pieteitszone. Onvoldoende gemotiveerd waarom multifuncioneel centrum zoals in het plan is voorzien uit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening aanvaardbaar kan worden geacht. Financieel-economische uitvoerbaarheid bestemmingsplan en Europese regelgeving inzake aanbesteding en staatssteun. Gelijkwaardigheidsbeginsel. Samenwerkingsovereenkomst al dan niet in strijd met deze regelgeving. Oordeel over rechtmatigheid overeenkomst moet door burgerlijke rechter worden gegeven. Afwijking van uitspraak van 7 september 2007 (Oosterhout). Aannemelijk had moeten worden gemaakt dat GS op voorhand in redelijkheid hadden moeten inzien dat als gevolg van terug te betalen ongeoorloofde staatssteun het plan niet binnen de planperiode kan worden uitgevoerd op een wijze zonder dat ongeoorloofde staatssteun wordt verleend. Geen aanleiding voor oordeel dat GS op voorhand in redelijkheid hadden moeten inzien dat plan financieel niet uitvoerbaar is. Gedeeltelijke vernietiging goedkeuringsbesluit. Geen proceskostenveroordeling.

(Bestemmingsplan Haaren)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juni 2009, kenmerk 1466309, heeft het college besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Haaren vastgestelde bestemmingsplan "Centrum Haaren".
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina555-565
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ1077