Jurisprudentie in Nederland

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie in Nederland
Datum04-07-2011
Aflevering6
RubriekOndernemingsrecht
TitelRechtbank Alkmaar, 27-04-2011, 118803 (met noot)
Citeertitel«JIN» 2011/491
SamenvattingStichtingenrecht. Besluitvorming. Wijziging statuten. Quorumeis. Vernietiging besluiten. Ontslag bestuurder.
Samenvatting (Bron)Procedure over rechtsgeldigheid van ontslag als bestuurders van Stichting De Nollen enerzijds en rectificatie van uitlatingen anderzijds. Wijziging statuten, vernietiging bestuursbesluiten, vrijheid van meningsuiting, bescherming eer en goede naam. Beeldend kunstenaar [de vader] heeft in de jaren 80 het duingebied De Nollen (onder Den Helder) in gebruik genomen om er te werken aan zijn totaalkunstwerk: een integratie van beeldende kunst, landschap en architectuur. De kunstenaar heeft een stichting opgericht om hem bij de ontwikkeling en exploitatie van het project te helpen, Stichting De Nollen. De Stichting heeft het terrein met gebruik van overheidssubsidie aangekocht en beheert dit. De kunstenaar is in 2006 plotseling overleden. Zijn twee zoons zijn erfgenaam. Nadat zij zijn toegetreden tot het bestuur van de Stichting hebben de overige bestuursleden circa driekwart jaar later het besluit genomen hen te ontslaan. De erven achten het ontslagbesluit nietig. Ook stellen zij dat het besluit tot intrekking van het eerdere besluit tot het instellen van een kwaliteitszetel ten behoeve van de erven nietig is. De Stichting vordert op haar beurt rectificatie van een brief en een artikel, waarin ondermeer wordt gesuggereerd dat de Stichting onderdeel is van een old boys network complot tegen de erven. Rb: Het ontslagbesluit is rechtsgeldig genomen. Wanneer het ontslag van twee bestuurders aan de orde is tegen wie dezelfde gewichtige redenen worden aangevoerd, brengt een redelijke uitleg van de statuten mee dat met eenparigheid van stemmen de stemmen van de overige bestuurders wordt bedoeld (4.8-4.9). Sprake van gewichtige reden voor ontslag gezien fundamenteel verschil van inzicht over wijze van invulling taken (4.11). Ook het besluit geen kwaliteitszetel ten behoeve van de erven in te stellen, is geldig. Het eerdere besluit tot het instellen van een kwaliteitszetel heeft nog niet tot een wijziging van de statuten bij notariėle akte geleid. Voor intrekking van het besluit golden dan ook de op dat moment in de statuten neergelegde vereisten(4.2-4.3). Brief en artikel, hoewel niet door de erven zelf geschreven, hebben wel als een openbaarmaking door de erven te gelden. Recht op eerbiediging van eer en goede naam van de Stichting weegt zwaarder dan vrijheid van meningsuiting. Sprake van uitlatingen die integriteit en goede naam van de betrokkenen aantasten zonder dat gebleken is van een misstand die aan de kaak moet worden gesteld. Daarnaast sprake van zeer tendentieuze uitlatingen die suggestie van complot wekken (4.23-26). Gevorderde rectificatie van artikel wordt toegewezen, evenals verbod om bepaalde uitlatingen te doen.
AnnotatorP.H. Frerichs , M.C. van Rijswijk
Pagina734-740
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RBALK:2011:BQ2876