Delikt en Delinkwent

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftDelikt en Delinkwent
Datum08-07-2011
Aflevering6
RubriekPolitie
TitelPolitie
CiteertitelDD 2011, 49
SamenvattingParlement en wetgeving

Samen met politie en OM heeft de minister van Veiligheid en Justitie de aanval geopend op de toegenomen regulering, protocollering en administratieve lasten binnen het politievak onder de noemer 'minder regels, meer op straat' (Kamerstukken II 2010/11, 29628, nr. 238). De administratieve lasten bij de politie zijn te hoog en het vakmanschap wordt te veel ingeperkt. Politiemensen en burgers worden hierdoor gehinderd. In deze kabinetsperiode moeten de administratieve lasten van de politie met 25% zijn verminderd.
Auteur(s)T. Blom
Pagina715-719
Artikel aanvragenVia Praktizijn