Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum26-02-2005
Aflevering7224
TitelRaad van State, 03-11-2004, 200402405/1 (met noot)
CiteertitelGst. 2005, 31
SamenvattingMilieuvergunning, bouwvergunning, co÷rdinatie, vervangen, vervallen. (Uden)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 januari 2004, kenmerk 2003/51, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghouder] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een varkenshouderij op het perceel [locatie 1] te Uden, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie [], nummers []. Dit besluit is op 5 februari 2004 ter inzage gelegd.
AnnotatorT.E.P.A. Lam
Pagina109-112
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5051