Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum26-08-2011
Aflevering6
RubriekArtikelen
TitelNanomaterialen: onzichtbaar, ook in de mileuregelgeving
CiteertitelM en R 2011/6, nr. 113
SamenvattingDe stormachtige ontwikkeling van nanotechnologie zorgt ervoor dat nanomaterialen vanwege hun bijzondere eigenschappen tegenwoordig op allerlei gebieden worden toegepast: in consumentenproducten, in medische en militaire toepassingen en voor de zuivering van water, om maar enkele gebieden te noemen. Rond de regulering van deze nieuwe materialen blijft het verbazingwekkend stil, terwijl er tegelijkertijd legio onzekerheden zijn over risico's voor mens en milieu van de productie en toepassing van deze materialen. Van belang is daarom de vraag in hoeverre de huidige regelgeving adequaat is voor de bescherming van mens en milieu tegen mogelijke risico's van nanomaterialen. Ter beantwoording van die vraag wordt in dit artikel een deel van de chemische stoffen- en milieuregelgeving onder de loep genomen. Er blijkt een groot verschil te zijn tussen het 'in beginsel van toepassing zijn op', en 'het effectief reguleren van' nanomaterialen met onzekere risico's.
Auteur(s)E.M. Vogelezang-Stoute
Pagina362-374
Artikel aanvragenVia Praktizijn