TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftTRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum30-08-2011
Aflevering8/9
RubriekColumn
TitelOverheid en arbeidsverhoudingen: we zijn warempel Sinterklaas niet
CiteertitelTRA 2011, 66
SamenvattingMet het aantreden van Rutte/Verhagen is de intentie van het kabinet zichtbaar geworden om een zwaar stempel te zetten op arbeidsvoorwaardenvorming en arbeidsverhoudingen in het eigen domein. Het regeerakkoord bevatte een tweejarige nullijn voor ambtenaren. Parallel kondigde het kabinet aan te zullen ingrijpen in afwijkende cao-afspraken. Een gewijzigde regeerstijl die ook zichtbaar wordt in twee brieven van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Allebei verzonden op 6 december 2010, maar bepaald geen sinterklaascadeautjes van een gulle overheid. OCW geeft uitwerking aan de gedachte dat (mede)financiering legitimatie verschaft om vergaande inhoudelijke eisen te stellen aan de betrokken sector. Ongeacht een eventuele inbreuk op vrij onderhandelingsrecht en zelfs als de geldstroom gelijktijdig slinkt.
Auteur(s)H.W.M.A. Staal
Pagina3-4
LinkVolledige tekst artikel (Tijdschriftrechtenarbeid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn