Gezondheidszorg Jurisprudentie

UitgeverSdu
TijdschriftGezondheidszorg Jurisprudentie
Datum21-09-2011
Aflevering6
RubriekZiektekostenverzekeringen
TitelRechtbank Amsterdam, 18-03-2011, AWB 11/934 AWBZ; AWB 11/935 AWBZ (met noot)
Citeertitel«GJ» 2011/123
SamenvattingRechtmatig verblijf. Zorgverzekeraar. Kring van verzekerden. Zorgplicht. Aanspraak op Awbz gedekte zorg. Geďndiceerde zorg. Recht op respect privéleven. Respect voor menselijke waardigheid. Afweging publieke en particuliere belangen. Positieve verplichting te voorzien in noodzakelijk geachte zorg.
Samenvatting (Bron)Verzoeker verblijft rechtmatig in Nederland. De voorzieningenrechter komt tot de conclusie dat het onthouden van de geďndiceerde zorg aan verzoeker tot effect heeft dat zijn dagelijks functioneren als ook zijn revalidatie onmogelijk wordt gemaakt, waardoor hij in het behoud van zijn menselijke waardigheid ernstig wordt bedreigd. Onder deze omstandigheden is bij weigering van de geďndiceerde zorg geen sprake van een fair balance tussen de publieke en particuliere belangen. Artikel 5, tweede lid, van de Awbz dient in het onderhavige geval wegens strijd met artikel 8 van het EVRM buiten toepassing te worden gelaten.
AnnotatorT.A.M. van den Ende
Pagina851-855
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4380