Pensioen Jurisprudentie

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftPensioen Jurisprudentie
Datum21-10-2011
Aflevering9
RubriekPensioenwet
TitelRechtbank Rotterdam, 04-08-2011, AWB 10/4037 BC-T2 (met noot)
CiteertitelPJ 2011/125
SamenvattingDe Rechtbank Rotterdam bevestigt het oordeel van De Nederlandsche Bank dat de Stichting Pensioenfonds van de Metalektro een niet prudent beleggingsbeleid voerde en een beheerste en integere bedrijfsvoering bij dat fonds ontbrak.
Samenvatting (Bron)DNB heeft het pensioenfonds op de voet van artikel 171, eerste lid, van de Pensioenwet een aanwijzing gegeven die inhoudt dat het pensioenfonds in een vr 18 januari 2010 in te dienen plan van aanpak, waaraan voor 14 mei 2010 uitvoering dient te worden gegeven, aangeeft hoe zij blijvend haar bedrijfsvoering, inclusief risicos die samenhangen met beleggingen en uitbesteding, beheerst waardoor het pensioenfonds verplicht wordt de risicos van (nieuwe) exposures te beheersen alvorens deze worden aangegaan. Gelet op de soort beleggingen en samenstelling van de portefeuille heeft DNB geoordeeld dat de liquiditeit van de portefeuille niet is gewaarborgd, dat hoofdzakelijk niet is belegd op gereglementeerde markten, dat bepaalde derivaten niet zijn gebruikt voor risicoreductie of doeltreffend portefeuillebeheer en dat sprake is van een concentratierisico. Het pensioenfonds heeft deze bevindingen niet danwel onvoldoende weerlegd. Gelet op een en ander staat vast dat het pensioenfonds artikel 135 van de Pensioenwet niet heeft nageleefd. De rechtbank is verder met DNB van oordeel dat het pensioenfonds niet beschikte over een afdoende procedure en over voldoende deskundigheid om de werkzaamheden van haar fiduciair vermogensbeheerder te kunnen beoordelen en dat zij de risicos van haar beleggingsportefeuille niet goed kon bepalen. Daarmee is het pensioenfonds tekortgeschoten in de naleving van de artikelen 143 en 34 van de Pensioenwet. Hieruit volgt dat zij voorts niet voldeed aan artikel 132 van de Pensioenwet. DNB kwam daarom de bevoegdheid toe om toepassing te geven aan artikel 171, eerste lid, van de Pensioenwet.
AnnotatorS.H. Kuiper
Pagina892-902
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RBROT:2011:BR4189