Delikt en Delinkwent

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftDelikt en Delinkwent
Datum28-10-2011
Aflevering8
RubriekPolitie
TitelPolitie
CiteertitelDD 2011, 66
SamenvattingOp 21 november 2006 werd het voorstel van wet houdende vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 20.., Kamerstukken II nr. 30 880) ingediend bij de Tweede Kamer. Dat voorstel betreft een herziening van het politiebestel door wijzigingen in het bestuur en in het bijzonder het beheer van de politie aan te brengen. Zowel in het regeerakkoord als in het gedoogakkoord is voorzien dat er een nationale politie komt. Het op 21 november 2006 ingediende wetsvoorstel wordt met het oog op de realisatie van dit voornemen aangepast (Kamerstukken II 2010/11, 30 880, nr. 11). Zie voor de inhoud de rubriek in het maartnummer (DD 2011, 21).
Auteur(s)T. Blom
Pagina940-944
Artikel aanvragenVia Praktizijn