Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum08-11-2011
Aflevering8
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 23-03-2011, 200910011/1/R2 (met noot)
CiteertitelM en R 2011/8, nr. 164
SamenvattingTer plaatse van de bestaande bedrijven is op de plankaart geen milieucontour opgenomen. In de begripsbepalingen van het plan, noch in de overige planregels is nader omschreven wat onder het begrip feitelijke milieucontour moet worden verstaan. Het plan biedt geen zekerheid omtrent de te hanteren afstand tussen de bedrijven en de te realiseren woningen ter plaatse van de gronden met de bestemming 'Gemengd', op de plankaart aangeduid als 'GD-II'. De raad heeft aangegeven dat een tweetal rapporten gehanteerd zal worden voor het bepalen van de feitelijke milieucontour, maar het plan biedt aldus geen zekerheid omtrent de te hanteren afstand tot de bedrijven. In de planregels is geen koppeling gelegd met de uitkomsten van de rapporten en met de vraag in welke mate die uitkomsten een rol zullen spelen bij de invulling van de milieucontour.

([appelante] en anderen / de raad van de gemeente Doetinchem)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 oktober 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Torenallee 2008" (hierna: het plan) vastgesteld.
Annotator Nijmeijer
Pagina548-551
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP8748