Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum12-11-2011
Aflevering11
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelNogmaals: de betekening van arbitrale vonnissen houdende een veroordeling op straffe van een dwangsom; Hof Den Bosch 13 april 2010 (LJN: BM1460)
CiteertitelTBR 2011/182, p. 1031-1033
SamenvattingWat vooraf ging
Bij een arbitraal vonnis tussen een opdrachtgever (E) en een aannemer (B) volgens het arbitragereglement van het Arbitrage Instituut Bouwkunst van 4 juli 2005 is B veroordeeld bepaalde werkzaamheden te verrichten binnen honderd werkdagen na dagtekening van het vonnis op straffe van een dwangsom van EUR 2.000 voor iedere werkdag dat niet binnen de gestelde termijn van 100 werkdagen aan daarin aan B opgelegde verplichting mocht zijn voldaan, met een maximum van EURO 75.000. E. laat het arbitrale vonnis, niet voorzien van een verlof tot tenuitvoerlegging (exequatur(, op 2 augustus 2005 aan B betekenen. Verlof tot tenuitvoerlegging van het arbitrale vonnis van 4 juli 2005 (art. 1962 Rv.) wordt door de voorzieningenrechter op 4 december 2006 gegeven.
Auteur(s)J.W. Bitter
Pagina1031-1033
Artikel aanvragenVia Praktizijn