Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum12-11-2011
Aflevering11
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 07-09-2011, 201003301/1/R2 (met noot)
CiteertitelTBR 2011/183, p. 1034-1040
SamenvattingUitbreiding varkenshouderij. Vergunninplicht art. 19d Nbw 1998. Stikstofdepositie. Strijd met Habitatrichtlijn.
Samenvatting (Bron)Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 30 maart 2010, hebben [appellanten] beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit door het college op hun bezwaarschrift van 8 mei 2009, gericht tegen het besluit van het college van 6 april 2009, kenmerk 2008-006310, waarbij een vergunning is verleend ingevolge artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) aan [vergunninghouder] voor de uitbreiding van een varkenshouderij aan de [locatie] (ongenummerd) te [plaats].
AnnotatorR.H.W. Frins
Pagina1034-1040
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR6898