Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum22-12-2011
Aflevering9
RubriekKort & bondig
TitelBreng aantal pachtkamers terug
CiteertitelAgr.r 2011, p. 353
SamenvattingHet aantal pachtzaken in ons land is de afgelopen jaren drastisch teruggelopen. De oorzaak hiervan is voor een deel gelegen in het feit dat het pachtrecht liberaler van karakter is geworden. In het verleden hadden pachtprocedures vaak betrekking op de verlenging van reguliere pachtovereenkomsten en de indeplaatsstelling van reguliere pachters. Sinds 1995 werd op grote schaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een eenmalige pachtovereenkomst aan te gaan, waarbij noch verlenging, noch indeplaatsstelling mogelijk was. In 2007 werd de eenmalige pacht vervangen door de geliberaliseerde pacht van art. 7:397 BW, als gevolg waarvan het aantal (bewust) gesloten reguliere pachtovereenkomsten alleen maar verder zal afnemen.
Auteur(s)G.M.F. Snijders
Pagina353-353
Artikel aanvragenVia Praktizijn