Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum09-12-2011
Aflevering9
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 15-06-2011, 201101130/1/H1 (met noot)
CiteertitelM en R 2011/9, nr. 176
SamenvattingAfdeling 2 Crisis- en herstelwet niet van toepassing op toestemmingen voor uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van inrichtingsplan van het waterschap dat met toepassing van art. 148 Wsw tot stand is gekomen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 april 2010 heeft het college aan het dagelijks bestuur ontheffing op grond van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: de Wro) en bouwvergunning verleend voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden (hierna: het project) ten behoeve van het plan "Dommel door Boxtel" op het perceel kadastraal bekend gemeente Boxtel, sectie K, nr. 2452, plaatselijk bekend Dommel, tussen Raaphof en Zwaanse brug.
Annotator Groothuijse
Pagina623-626
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ7948