Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum09-12-2011
Aflevering9
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 17-08-2011, 201011090/1/H1 (met noot)
CiteertitelM en R 2011/9, nr. 179
SamenvattingSinds de peildatum wijziging in het soort feesten en het geluid dat daarbij wordt geproduceerd door het gebruik van geluidsinstallaties? Dat het aspect geluid en milieuaspect is en in een separate handhavingprocedure op grond van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer aan de orde is geweest, betekent niet dat dit aspect niet kan worden betrokken bij de beantwoording van de vraag of in strijd met het bestemmingsplan wordt gehandeld. Een verandering in de wijze waarop de activiteiten worden uitgeoefend dan wel een verschuiving in het type horeca-activiteit waarop de exploitatie is gericht, kan ertoe leiden dat de strijdigheid met het bestemmingsplan wordt vergroot. Een aan die verandering of verschuiving inherente toename van geluid is in dat verband niet zonder betekenis.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 april 2007 heeft het college geweigerd handhavend op te treden ten aanzien van het gebruik van sportcafé "[]" op het perceel [locatie] te Breda.
Annotator Nijmeijer
Pagina630-633
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR5162