Delikt en Delinkwent

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftDelikt en Delinkwent
Datum31-12-2011
Aflevering10
TitelDe toetsing van bestuursbesluiten door de strafrechter
CiteertitelDD 2011, 81
SamenvattingDe strafrechter beoordeelt bij de vraag of het bewezenverklaarde een strafbaar feit oplevert (de kwalificatievraag) in voorkomende gevallen ook de rechtmatigheid van bestuursbesluiten die medebepalend zijn voor een strafbaar feit. Deze besluiten kunnen bestaan uit door het bestuur vastgestelde lagere regelgeving, maar ook uit beleidsregels, concretiserende besluiten van algemene strekking en uit beschikkingen. De strafrechter toetst de rechtmatigheid van deze besluiten aan het geschreven en ongeschreven recht. Opvallend is dat hij daarbij zo lijkt het verder gaat dan zijn collega bestuursrechter.
Auteur(s)L.J.J. Rogier
Pagina1139-1153
Artikel aanvragenVia Praktizijn