Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum13-01-2012
Aflevering1
RubriekArtikelen
TitelDe Onteigeningswet in de praktijk - Verslag van het onderzoek en het seminar ter gelegenheid van het vierde lustrum van de Verenigign van Onteigeninsadvocaten
CiteertitelTBR 2012/3, p. 12-21
SamenvattingDe Vereniging van Onteigeningsadvocaten (de 'VOA') bestond vorig jaar twintig jaar. Dit vierde lustrum vormde voor het bestuur van de VOA aanleiding om een lustrumcommissie in het leven te roepen, die de eervolle taak kreeg een seminar te organiseren ter gelegenheid an het lustrum. Het seminar vond plaats op 3 november 2011 in het Stadskasteel Oudaen aan de Oudegracht te Utrecht.
Auteur(s)J.J. Hoekstra , G.J.M. de Jager
Pagina12-21
LinkVolledige tekst artikel (Straatman Koster Advocaten)
Artikel aanvragenVia Praktizijn