Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum13-01-2012
Aflevering1
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 12-10-2011, 201103083/1/H1 (met noot)
CiteertitelTBR 2012/12, p. 62-66
SamenvattingPlanologische voorbereidingsbescherming. Aanhoudingsplicht. Dubbele anticipatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juni 2009, voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, heeft het college aan [vergunninghouder] onder ontheffing van het bestemmingsplan lichte bouwvergunning verleend voor het oprichten van een bergruimte en tuinkamer op het perceel [locatie] te Eindhoven (hierna: het perceel). Bij uitspraak van 14 februari 2011, verzonden op de volgende dag, heeft de rechtbank het door [appellant] en anderen daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht. Tegen deze uitspraak hebben [appellant] en anderen bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 11 maart 2011, hoger beroep ingesteld. De gronden zijn aangevuld bij brief van 1 april 2011.
AnnotatorB. Rademaker
Pagina62-66
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BT7409