Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum31-01-2012
Aflevering11/12
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2012, p. 457
SamenvattingAlgemeen:
Product- en bedrijfsschappen

Pacht:
Mededeling Dienst Regelingen: pachtcontracten gaan digitaal
Wettenbundel: Tekst & Commentaar Pachtrecht

Ruimtelijke Ordening:
Wetsvoorstel voor de plattelandswoningen
Literatuur

Beheer landelijk gebied:
Literatuur

Dieren:
Duurzame veehouderij
Transport
Paardenwelzijn
Pelsdierhouderij

Milieurecht:
Ammoniak
Geurhinder
Literatuur

Buitenlands agrarisch recht:
Literatuur
Auteur(s)C.S.C. Monsma
Pagina457-459
Artikel aanvragenVia Praktizijn