Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum31-12-2011
Aflevering10
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 08-06-2011, 201007725/1/H2 (met noot)
CiteertitelM en R 2011/10, nr. 188
SamenvattingWeigering keurontheffing wegens strijd met beleidsregels die ertoe strekken de ruimte voor in de toekomst benodigde dijkversterkingen vrij te houden. Voor de vraag of sprake is van een dijklichaam is slechts van belang of deze in de regelgeving als zodanig is aangegeven. Beleidsregels mede met oog op mogelijke klimaatverandering niet onredelijk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 februari 2009 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden de aanvraag van N.A.G. om ontheffing voor het maken van een aanbouw en een overkapping van een steeg op de Nauernasche Vaart aan de Loodsweg 19 te Westknollendam afgewezen.
Annotator Groothuijse
Pagina682-687
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ7482