Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum24-02-2012
Aflevering2
RubriekKroniek
TitelOpenbaarheid en behoorlijkheid
CiteertitelNTB 2012, 9
SamenvattingIndeling
1. Ontwikkelingen Wet openbaarheid van bestuur
2. Kernbegrippen van de WOB
3. Actieve openbaarmaking
4. Weigeringsgronden
5. Recht op inzage en verwijdering van persoonsgegevens
6. Behoorlijkheid; Nationale ombudsman

Kroniekonderdelen worden weggelaten als geen of onvoldoende van belang zijnde ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.
Auteur(s)E.J. Daalder
Pagina54-61
Artikel aanvragenVia Praktizijn