Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum23-02-2012
Aflevering1
RubriekVakpublicaties
TitelHet wetsvoorstel voor de plattelandswoning - Een goede ruimtelijke ordening?
CiteertitelAgr.r 2012, p. 4
SamenvattingIn het artikel 'De plattelandswoning in de Wet milieubeheer, Van de regen in de drup' behandelde ik de initiatiefnota 'Beter wonen op het platteland. Introductie van de plattelandswoning in de Wet milieubeheer' (hierna: 'de initiatiefnota') van 18 augustus 2009. Onlangs heeft de initiatiefnota een vervolg gekregen. Op 7 november 2011 is het wetsvoorstel voor de plattelandswoning aan de Tweede Kamer aangeboden. De volledige titel luidt: 'Wijziging van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht en enkele andere wetten om de planologische status van gronden en opstallen bepalend te laten zijn voor de mate van milieubescherming alsmede om de positie van agrarische bedrijfswoningen aan te passen ('plattelandswoningen')'. Voordat ik dit wetsvoorstel hierna behandel, ga ik eerst kort in op de initiatiefnota.
Auteur(s)P.P.A. Bodden
Pagina4-6
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn