Praktisch Bestuursrecht

UitgeverSdu
TijdschriftPraktisch Bestuursrecht
Datum01-03-2012
Aflevering1
RubriekSignaleringen - Handhaving
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 02-12-2011, AWB 11/3749 (met noot)
CiteertitelPB 2012/1, 15
SamenvattingWet dwangsom en invorderingsbeschikking.
Samenvatting (Bron)Voorlopige voorziening. Besluit om vooralsnog niet over te gaan tot het nemen van een invorderingsbeschikking als bedoeld in artikel 5:37 van de Awb, ter zake van door exploitant van café verbeurde dwangsommen wegens overtreding van geluidsnormen. Slechts in bijzondere omstandigheden kan van invordering worden afgezien. Bijzondere omstandigheden zijn niet gebleken. Eerder is het tegendeel het geval, onder meer nu na het bestreden besluit wederom een overtreding van de geluidsnormen is geconstateerd en verweerder nog steeds geen duidelijk kan verschaffen of en wanneer tot invordering zal worden besloten. De voorzieningenrechter ziet aanleiding om verweerder op te dragen om uiterlijk op 12 december 2011 een besluit tot invordering te nemen van de alsdan verbeurde dwangsommen. Vanwege de voorgeschiedenis die lijkt te duiden op een zekere onwil bij verweerder om tot daadwerkelijke handhaving over te gaan wordt aan verweerder een aan verzoeker te verbeuren dwangsom opgelegd voor iedere dag dat hij nalatig is aan de uitspraak te voldoen.
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina15-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2011:BU6782