Jurisprudentie Arbeidsrecht

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie Arbeidsrecht
Datum10-03-2012
Aflevering4
TitelRechtbank Utrecht, 27-01-2012, 785572 UV 11- 474 sg/4068 (met noot)
CiteertitelJAR 2012/63
SamenvattingMisbruik van bevoegdheid tot opzegging tijdens de proeftijd. Aanbieden tijdelijk contract. Ragetlie-regel.
Samenvatting (Bron)kort geding arbeidszaak. Misbruik van proeftijdontslag wordt in dit geval aanwezig geacht: - arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan en opgezegd aan het eind van de proeftijd, waarna overeenkomst voor bepaalde tijd is aangeboden. - bij werknemer de indruk gewekt dat niets in de weg stond aan bestendiging van de arbeidsrelatie voor onbepaalde tijd, terwijl deze nog geen dag later ongedaan wordt gemaakt. Verwezen wordt naar de behandeling van het wetsontwerp 26257 (reparatiewet van de wet Flexibiliteit en zekerheid) Memorie van Toelichting nr 3 bij art.I onderdeel G en naar nr. 12 bij hetzelfde wetsontwerp (verslag van een op 23 november 1998 gehouden wetgevingsoverleg).
AnnotatorA.F. Bungener
Pagina488-494
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2012:BV2109