Jurisprudentie Arbeidsrecht

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie Arbeidsrecht
Datum10-03-2012
Aflevering4
TitelHoge Raad, 03-02-2012, 10/02648 (met noot)
CiteertitelJAR 2012/70
SamenvattingGeen verjaring pensioenaanspraken ex art. 3:307 BW. Pensioenaanspraken vloeien zelfstandig en rechtstreeks voort uit Pensioenreglement en ontstaan niet door “toekenning”.
Samenvatting (Bron)Pensioenrecht; pensioenreglement BPF. Geen verjaring pensioenaanspraken op de voet van art. 3:307 BW. Pensioenaanspraken vloeien zelfstandig en rechtstreeks voort uit Pensioenreglement. Vordering tot toekenning pensioenaanspraken heeft karakter van verklaring voor recht dat rechthebbende jegens BPF uit hoofde van Pensioenreglement pensioenaanspraken heeft en ook steeds heeft gehad. Hieraan doet niet af dat een pensioenaanspraak een zelfstandig (voorwaardelijk) vermogensrecht vormt.
AnnotatorS.H. Kuiper
Pagina531-545
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BT8462